Naturen langs (noget af) Hærvejen

Oplev naturen ved Hærvejen fra Kollemorten til Hundshoved – ved hjælp af billeder og korte beskrivelser

Skjern åens udspring – svær at få øje på

Der er ikke langt mellem de 2 udspring ved “det store vandskel” – Gudenåens og Skjern åens udspring ligger meget tæt, men løber som bekendt i hver sin retning i Danmark.

Gudenåens udspring er nok det mest kendte – og er da også nemmest at “få øje på”, da vandet pibler ud af bakkerne.

Lidt anderledes er det med Skjern åens udspring, som er i en sø, så man ikke lige umiddelbart kan se selve udspringet, men blot at søen “leverer” vand til åen, som løber ud af søen.

Der er også her afmærkede ruter, som følger Skjern å – bestemt værd at følge – den røde rute (nr. 6) er en nem lille tur, som de fleste kan klare.

Skjern åens udspring

Det store vandskel

 

 

Skjern å har sit udspring i en sø

Skjern å har sit udspring i en sø

Skjern å udspring

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.